โดนอีกร้าน! โนติสอ้างเลียนแบบถ้วย "ปังชา" ถูกเรียกค่าเสียหาย 2 ล้าน

ลักษณะของภาชนะ ที่ร้าน “ตั้งใจชง” ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ใช้สำหรับใส่ของหวานเมนูปังเย็นชาไทย ปังเย็นโกโก้ ปังเย็นชาเขียว และปังหนาว ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับร้านค้าที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้

แต…