ผุด Body Camera แก้ส่วยสติกเกอร์ ติด GPS สกัดรถแหกด่านชั่งน้ำหนัก

กระทรวงคมนาคม เปิดโต๊ะประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมชุดตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยการติดสติกเกอร์บนรถบรรทุก โดยมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นั่งหัวโต๊ะนำการประชุมครั้ง…