บินโดรนสำรวจรังวัด นำร่องโครงการ “ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง”

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)หรือ WAVE เปิดเผยว่า บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (WAVE BCG) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม WAVE มีแผนที่จะนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาประยุกต์ใช้ในการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์แปลผลข้อมูลแบบมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ

อีกทั้งข้อมูลที่ได้ยังเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำสูง นอกจากนี้กระบวนการประมวลผลภาพยังให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพดี สามารถนำไปต่อยอดในการจัดทำข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สำหรับการนำโดรนมาใช้กับงานด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการใช้โดรนเพื่อบินสำรวจรังวัดใน โครงการ “ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง” นั้นจะใช้โดรนบินสำรวจทั้งก่อนและหลังปลูกข้าว เพื่อตรวจสอบระดับความสูงต่ำของพื้นที่ ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์และปริมาณความหนาแน่นของข้าวในนา และยังสามารถใช้ตรวจสอบได้ว่าข้าวในนานั้นมีโรคแทรกซ้อนหรือไม่คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 บินโดรนสำรวจรังวัด นำร่องโครงการ “ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง”

นอกจากนี้ก็เตรียมที่จะเปิดให้บริการรับบินโดรนสำรวจรังวัดที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 4 บริการคือ 1.งานรังวัดด้วยโดรน ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูง

2. การให้บริการโดรนตรวจสอบ ยกตัวอย่างเช่น งานตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์พื้นที่ขนาดใหญ่ งานตรวจสอบกังหันลม งานตรวจสอบเสาส่งสัญญาณไฟฟ้า

3. งานทำแผนที่ 2D/3D ด้วยโดรน

4. โดรนเพื่องานเกษตร

ซึ่งบริษัทใช้โดรนพร้อมกล้อง Multispectral เพื่อดูคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร ดัชนีพืชพรรณ ช่วยประเมินสถานการณ์ให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้น ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

TU กำไรลด 36.7% ไตรมาส 2 เหลือ 1,029 ล้านบาท ปันผล 0.30 บาท/หุ้น

ADVANC ไตรมาส 2 กำไร 7,180 ล้านบาท โตพุ่ง 14% แจกปันผล 4 บาท/หุ้น

ปัจจุบัน อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน เป็นเครื่องมือที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลทางอากาศได้ง่ายขึ้น จากในอดีตที่อาจต้องรอภาพถ่ายจากดาวเทียม ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ ได้มีการพัฒนาและปรับรูปแบบการสำรวจที่แตกต่างไปจากการสำรวจในอดีตมาก ทั้งการสำรวจรังวัดด้วยเทคโนโลยีการระบุค่าพิกัดด้วยดาวเทียม GNSS และการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Arial Photogrammetry)

โดยเฉพาะการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ จะเห็นว่าโดรนมีประโยชน์มากมายหลายด้าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมด้านการเกษตร เป็นต้น

You May Also Like

More From Author