รัฐมณีปุระของอินเดียลุกเป็นไฟ ปมขัดแย้งชาติพันธุ์

อินเดีย ประเทศที่มีประชากรเยอะสุดในโลก และในเวลานี้กำลังเผชิญกับความรุนแรงทางเชื้อชาติ คลิปผู้หญิงเปลือยกายถูกประจาน นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริในรัฐหนึ่งที่ชื่อว่า มณีปุระ โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งก…