กระแส CALL OUT จะหนักขึ้น เรียกร้อง ส.ว.เคารพเสียงประชาธิปไตย

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ วิเคราะห์ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ เชื่อว่าเสียงสะท้อนของประชาชนจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผลคะแนนการเลือ…